VCD Cutter

VCD Cutter 6.4

Miễn phí
Performs basic editing operations on VCD files
Người dùng đánh giá
4.2  (55 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
6.4.09 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
vcd-cutter
Trim, cut and rearrange sections of a VCD with no quality loss and free navigation of the track in the freeware editing utility with basic tools for splitting the video and clipping it. It works with files of any size and renders output videos to be saved in specified folders.
VCD Cutter là một người rất dễ dùng tự do VCD Cutter mà tôi có thể cắt băng đạn trong tam tay từ nào của ông VCD trong đơn giản 3 bước. Nó maintains cái VCD chất lượng để anh có thể tận hưởng sự cuối cùng đã hớt video này không có chất lượng mất mát.
Cắt băng đạn trong tam tay của VCD anh cần phải theo đơn giản bước:
- Mở cửa VCD(DAT) tập tin bằng cách mở.
- Mark bắt đầu và kết thúc của VCD cái móc được.
- Click Save và chọn xuất tập tin.
Thông tin được cập nhật vào: